XML
XLV.252.2022

Uchwała Nr XLV.252.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII.241.2022 Rady Powiatu Leskiego z dnia 30 września 2022 r. w  sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.212.2022 Rady Powiatu Leskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego ob. wiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zadań oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Leski
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-11-18
Publikujący Admin - Admin 2022-11-18 13:57