XML
XLV.249.2022

Uchwała Nr XLV.249.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 18 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Leskiego Nr XXXV.206.2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. w Powiecie Leskim w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Powiatu Leskiego Nr XLII.234.2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-11-18
Publikujący Admin - Admin 2022-11-18 13:51