XML
151.301.2022

Uchwala Nr 151.301.2022
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Leskiego w zakresie realizacji programu „Samodzielność- Aktywność-Mobilność!”- „Mieszkanie dla absolwenta”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-08-25
Publikujący Admin - Admin 2022-08-25 13:13