XML
128.236.2021

Uchwała Nr 128.236.2021
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+410-13+502 w miejscowości Wołkowyja”
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-12-10
Publikujący Admin - Admin 2021-12-10 14:47