XML
125.231.2021

Uchwała Nr 125.231.2021
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z wolnej ręki którego przedmiotem jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+410-13+502 w miejscowości Wołkowyja”
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-17
Publikujący Admin - Admin 2021-11-17 14:28