XML
124.225.2021

Uchwała Nr 124.225.2021
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2021 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021 – 2028
 

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-10
Publikujący Admin - Admin 2021-11-10 14:18