XML
119.218.2021

Uchwała Nr 119.218.2021
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu leskiego w 2022 r.”
 

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-10-01
Publikujący Admin - Admin 2021-10-01 19:00