XML
119.217.2021

Uchwała Nr 119.217.2021
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu leskiego w 2022 r.”
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-10-01
Publikujący Admin - Admin 2021-10-01 18:57