XML
115.214.2021

Uchwała Nr 115.214.2021
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród-Wołkowyja polegającej na położeniu nowej nawierzchni w km 11+580-12+570 w miejscowości Górzanka

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-09-14
Publikujący Admin - Admin 2021-09-14 19:42