XML
115.213.2021

Uchwała Nr 115.213.2021
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-09-14
Publikujący Admin - Admin 2021-09-14 19:40