XML
115.212.2021

Uchwała Nr 115.212.2021
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż-Lesko polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 5+180-5+878
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-09-14
Publikujący Admin - Admin 2021-09-14 19:38