XML
102.191.2021

Uchwała Nr 102.191.2021
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+502-13+714
w miejscowości Wołkowyja
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-05-31
Publikujący Admin - Admin 2021-05-31 13:52