XML
XXX.179.2021

Uchwała Nr XXX.179.2021
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-10-01
Publikujący Admin - Admin 2021-10-01 18:14