XML
88.157.2020

Uchwała Nr 88.157.2020
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2020 rok
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-12-31
Publikujący Admin - Admin 2020-12-31 09:56