XML
84.149.2020

Uchwała Nr 84.149.2020
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu powołania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich".
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-11-13
Publikujący Admin - Admin 2020-11-13 09:54