XML
84.147.2020

Uchwała Nr 84.147.2020
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert założonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego wraz z mediacją i edukacji prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2021 r. oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-11-13
Publikujący Admin - Admin 2020-11-13 12:32