XML
84.146.2020

Uchwała Nr 84.146.2020
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2021 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021 - 2028
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-11-13
Publikujący Admin - Admin 2020-11-13 12:31