XML
81.143.2020

Uchwała Nr 81.143.2020
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu leskiego w 2021 r.”
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-10-27
Publikujący Admin - Admin 2020-10-27 13:11