XML
81.142.2020

Uchwała Nr 81.142.2020
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją
i edukacją prawną na terenie powiatu leskiego w 2021 r.”
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-10-27
Publikujący Admin - Admin 2020-10-27 13:10