XML
80.141.2020
Uchwała Nr 80.141.2020
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Budowa wiaty przystankowej w ramach projektu „Porta Rusica - z Połonin w Bieszczady” w Ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 -2020 zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przewidzianych w zamówieniu podstawowym IN.272.1.4.2020 ”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-10-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-10-19 12:38