XML
43.81.2019

Uchwała Nr 43.81.2019
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego wraz z mediacją i edukacji prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2020 r. oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-11-22
Publikujący Admin - Admin 2019-11-22 09:57