XML
163.277.2018

Uchwała Nr 163.277.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu leskiego w 2019 r.”

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2018-11-05
Publikujący Admin - Admin 2018-11-14 12:20