XML
159.273.2018

Uchwała Nr 159.273.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Inwestycje modernizacyjne oraz wyposażenie pracowni specjalistycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesku”

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2018-09-28
Publikujący Admin - Admin 2018-10-08 19:39