XML
159.272.2018

Uchwała Nr 159.272.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 5+500-5+841 w miejscowości Bezmiechowa Górna;”

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2018-09-28
Publikujący Admin - Admin 2018-10-08 19:35