XML
156.264.2018

Uchwała Nr 156.264.2018
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Leskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego SP ZOZ w Lesku za pierwsze półrocze 2018 rok

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2018-08-09
Publikujący Admin - Admin 2018-08-31 12:39