XML
126.200.2017

Uchwała Nr 126.200.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognoza Finansową na lata 2018 - 2030

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-11-13
Publikujący Admin - Admin 2017-11-17 08:18