XML
113.186.2017

Uchwała Nr 113.186.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Leskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego
SP ZOZ w Lesku za pierwsze półrocze 2017 roku

 

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-07-31
Publikujący Admin - Admin 2017-08-08 08:05