XML
89.149.2016

Uchwała NR 89.149.2016
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i umów dzierżawy dotyczących nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 643 o pow. 0,1731 ha zabudowanej budynkiem Przychodni Rejonowej w Lesku, uwidocznionej w księdze wieczystej KW nr KS1E/00027248/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku, stanowiącej własność BOŚ Invest Management Sp. z o. o. na podstawie umowy sprzedaży zawartej w akcie notarialnym Rep A nr 12388/2016 z dnia 28.09.2016 r. oddanej so używania Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lesku

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-12-16
Publikujący Admin - Admin 2016-12-23 07:35