XML
85.138.2016

Uchwała Nr 85.138.2016
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu
Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-10-24
Publikujący Admin - Admin 2016-10-26 13:35