XML
87.143.2016

Uchwała 87.143.2016
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2017 r. oraz przyjęcie regulaminu pracy komisji

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-11-14
Publikujący Admin - Admin 2016-11-21 13:30