XML
87.142.2016

Uchwała 87.142.2016
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powaitu projektu uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2030

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-11-14
Publikujący Admin - Admin 2016-11-21 13:28