XML
85.139.2016

Uchwała 85.139.2016
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowiania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenie komunikacyjne w Starostwie Powiatowym w Lesku oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Leskiego

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-10-24
Publikujący Admin - Admin 2016-11-14 09:02