XML
78.129.2016

UCHWAŁA NR 78.129.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 2 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280R Wołkowyja - Rybne dz. nr ewid. 438, 350/2, 350/3 w
km 0+000 - 0+990 miejscowości Wołkowyja i Rybne wraz z przebudową przepustów w km
0+214, 0+442, 0+873

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-08-02
Publikujący Admin - Admin 2016-08-25 08:45