XML
81.132.2016

UCHWAŁA NR 81.132.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości, terminu i sposobu wnoszenia opłaty
za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Lesku

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-08-29
Publikujący Admin - Admin 2016-09-12 13:11