XML
78.127.2016

UCHWAŁA NR 78.127.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 2 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budzetu Powiatu Leskiego,
informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej
oraz planu finansowego SP ZOZ w Lesku za pierwsze półrocze 2016 r.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-08-02
Publikujący Admin - Admin 2016-08-19 10:10