XML
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 1, oraz unieważnieniu postępowania dla zadania nr  2
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp) dla zadania pn.: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2022/2023 – część 2".
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-11-15
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-11-15 08:52