XML
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT
 
Szanowni Państwo
 
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje informację dotyczącą ofert, które wpłynęły na prowadzone postępowanie pn. :
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegającej na budowie chodnika”.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
siedziba (miejsce prowadzenia działalności), lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
Cena jednostki (koszt)
zamówienia
Długość  okresu  gwarancji na  roboty budowlane oraz wbudowane materiały  Termin wykonania zamówienia
Brutto (PLN)
1. Firma STAR Ewa Chmura
ul. Warszawska 87, 33-240 Żabno
2 552 999,00 zł. 5 lat Zgodnie z warunkami zawartymi
w SWZ tj. 380 dni od dnia podpisania umowy
2. DROGBUD GOLCOWA PRO
Sp. z o.o. Golcowa 89A,
36-231 Golcowa
2 340 402,55 zł. 5 lat Zgodnie z warunkami zawartymi
w SWZ tj. 380 dni od dnia podpisania umowy
3. Firma „MAJSTER” Usługi Budowlane
Bogumił Czemerys
Hoczew nr 117, 38-604 Hoczew
1 900 000,00 zł. 5 lat Zgodnie z warunkami zawartymi
w SWZ tj. 380 dni od dnia podpisania umowy
4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. 2 321 010,00 zł. 5 lat Zgodnie z warunkami zawartymi
w SWZ tj. 380 dni od dnia podpisania umowy
 
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-08-31
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-08-31 13:00