XML
Ogłoszenie o przetargu - tryb podstawowy, wariant 1
Ogłoszenie o przetargu

Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2293ROlszanica-Ropienka-Wojtkówka w m.Olszanica - przetarg 2
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP 00127840

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

 
-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

  1. Termin składania ofert
    09.05.2022 11:00
    Termin otwarcia złożonych ofert
    09.05.2022 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-04-20
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-04-20 14:56