XML
Ogłoszenie o przetargu - tryb podstawowy, wariant 1
 
Ogłoszenie o przetargu

Na zadanie pn.:

Budowa infrastruktury sportowej szkół ponadpodstawowych w Powiecie Leskim.
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP 00058976/01

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

 
-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

  1. Termin składania ofert
    07.03.2021 11:00
    Termin otwarcia złożonych ofert
    07.03.2021 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-02-16
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-02-16 12:41