XML
informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.:
 
"Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2021/2022 – przetarg 2",
 
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 235 719,96 zł. (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 96/100 zł.) z tego kwota przypadająca na poszczególne zadania wynosi:
 
zadanie nr 1;
kwota - 93 269,23 zł. (brutto)
zadanie nr 3;
kwota - 127 494,08 zł. (brutto)
zadanie nr 7;
kwota - 10 424,70 zł. (brutto)
zadanie nr 8;
kwota - 10 672,56 zł. (brutto)
zadanie nr 9;
kwota - 4 531,95 zł. (brutto)
 
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-11-15
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-11-15 11:26