XML
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 2021 roku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 2021 roku


1. Uchwała Nr 7/57/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu w Lesku na 2021 rok.

2. Uchwała Nr 7/58/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Leskiego, wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

3. Uchwała Nr 7/30/2021 z dnia 7 maja 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Lesku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.

4. Uchwała Nr 7/66/2021 z dnia 7 września 2021 r. Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Lesku informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

5. Uchwała Nr 7/2/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii:
- o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na rok 2022,
- o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leskiego na lata 2022-2030


6. Uchwała Nr 7/95/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowiew sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu w Lesku na 2022 rokPodmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-02-08
Publikujący Admin - Admin 2021-02-08 13:29
Modyfikacja Admin - Admin 2021-12-09 19:43