XML
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 2020 roku
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 2020 roku


1. Uchwała Nr 7/44/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Leskiego na 2020 rok.

2. Uchwała Nr 7/45/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Lesku, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

3. Uchwała Nr 7/10/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Lesku sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.

4. Uchwała Nr 7/21/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Leski długoterminowego kresytu w wysokości 2 936 259,77 zł

5. Uchwała Nr 7/71/2020 z dnia 23 września 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Lesku informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020

6. Uchwała Nr 7/92/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Leskiego na 2021 r.

7. Uchwała Nr 7/6/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na rok 2021.

8. Uchwała Nr /6/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leskiego na lata 2021-2028.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-01-06
Publikujący Admin - Admin 2020-01-06 13:30
Modyfikacja Admin - Admin 2020-12-10 10:28