XML
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lesku

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lesku określa organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Lesku oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

Starostwo działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, 1592 z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668 z późn. zm. ),

3. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),

4. Ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12 poz. 136),

5. Statutu Powiatu Leskiego


REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W LESKU
tekst ujednolicony z dnia 1 stycznia 2023 r.

 

Szczegółowa Struktura wydziałów Starostwa Powiatowego w Lesku
załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
stan na dzień 01.01.2023 r.

 

Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lesku
załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego
stan na dzień 01.01.2023 r.


Uchwała Nr 115.215.2021 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku
.


Uchwała Nr 134.252.2022 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 11.02.2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku


Uchwała Nr 156.326a.2022 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2007-11-13
Publikujący Admin - Admin 2020-01-31 11:21
Modyfikacja Admin - Admin 2023-01-17 10:20