XML
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU LESKIEGO
 

Opis stanu utrzymania
drogi dla danego
standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu
  po ustaniu opadów od stwierdzenia występowania zjawisk
 
 
Jezdnia odśnieżona
w miejscach zasp.
Odśnieżony co najmniej
jeden pas ruchu z wykonaniem
mijanek.
 
Jezdnia
posypana na odcinkach
decydującym o możliwości ruchu

Jezdnia posypana na:
- skrzyżowaniach z drogami;
- skrzyżowaniach z koleją;
- odcinkach o poch. 4%;
- przystankach autobusowych.;
- innych miejscach ustal. przez PZD
- śnieg luźny 16 godz.                ( nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego)

- zajeżdżony - występuje
( nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały)

- nabój śnieżny - występuje
(nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni)
- zaspy - występują do 24 godz. 
Dopuszcza  się przerwy w komunikacji      do  24 godz.  
W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź
 pośniegowa -                     8 godz.
( cienka warstwa lodu grubości do 1mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły, mżawki, deszczu)
 
 
Na drogach objętych zimowym utrzymaniem, w ciągu sezonu zimowego mogą występować znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, nawet po zakończeniu pracy sprzętu, ponieważ działania służb drogowych mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację. Działania wykonywane w ramach akcji zimowego utrzymania dróg nie dają gwarancji, że jezdnia będzie bezpieczna do kontynuowania jazdy bez zachowania szczególnej ostrożności kierowców – jazda winna odbywać się z prędkością dostosowaną do panujących na drodze warunków.

Do zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych stosowana będzie mieszanka uszorstniająca o składzie: 90% piasek, 10% sól drogowa

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości odbywać się będzie w godzinach 4.00-7.00 przy założeniu występowania „typowych” warunków zimowych. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, czas pracy sprzętu zostanie wydłużony w zależności od potrzeb i możliwości.

W godzinach od 19.00-4.00 prace przy zimowym utrzymaniu dróg nie będą prowadzone.

W trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg pełnione będą dyżury w  siedzibie Zarządu Dróg w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40 nr tel. 13 468 40 12 ,  608 381 586 czynny od 3,00 do 19,00. Pracownik dyżurny udzielał będzie informacji o stanie przejezdności dróg powiatowych oraz będzie dysponować sprzętem do zimowego utrzymania.
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-11-25
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-11-25 13:17
Modyfikacja Admin - Admin 2022-12-06 10:25