XML
OBWIESZCZENIE - WODY POLSKIE

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


Informacja o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na usługę wodną
- studnia wiercona na działce nr ewid. 1236 w Olszanicy

SKAN OGŁOSZENIA
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-09-12
Publikujący Admin - Admin 2022-09-12 19:37