XML
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
KB.2110.5.2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze:  
Referent w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  
Rynek 1, 38-600 Lesko

Na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Kinga Jarosz, zam. Lesko.
Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Kinga Jarosz, spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jej przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

 
Lesko, dnia 29 grudnia 2021 r.
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-12-29
Publikujący Admin - Admin 2021-12-29 15:35