XML
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

GN.II.6840.2.17.2020

INFORMACJA
O wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w m-ci Bystre gm. Baligród oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 

- 237/7 o pow. 0,0413 ha, 237/22 o pow. 0,0030 ha oraz 237/26 o pow. 0,0522 ha dla których Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00035465/8
wraz z działkami stanowiącymi dojazd do ww. nieruchomości tj.
- udział 1/2 w działce nr ewid. 237/1 uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00035366/4 oraz
- udział 1/14 w działce nr ewid. 237/20 uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00035464/1
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490) uprzejmie informuję, że przetarg ustny nieograniczony na zbycie ww. nieruchomości będącej własnością Powiatu Leskiego odbył się w dniu 31 maja 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Lesku , ul. Rynek 1.
Wadium na działkę wpłaciło 2 osoby.
Do przetargu dopuszczono 2 osoby. Nie dopuszczono 0 osób.
Cena wywoławcza wynosiła 45 000,00 zł netto.
Nikt nie przystąpił do przetargu.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Lesko, dnia 31 maja 2021 r.

SKAN INFORMACJI
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-05-31
Publikujący Admin - Admin 2021-05-31 14:06
Modyfikacja Admin - Admin 2021-06-01 13:07