XML
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
KB.2110.2.2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze:  
Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Kartografii
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  
Rynek 1, 38-600 Lesko

Na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Agnieszka Owczarska, zam. Kulaszne.

Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Agnieszka Owczarska, spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jej przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

Andrzej Olesiuk
Starosta Leski

Lesko, dn.08.03.2021 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłAdministrator systemu - przeniesienie2021-03-08
Publikujący Admin - Admin 2021-03-08 13:52