XML
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIEW POWIECIE LESKIM


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
W POWIECIE LESKIM


DYŻURY SPECJALISTYCZNE

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWAOsoby uprawnione oraz sposób wykazania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 
Osoby uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) :

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu:
13 469 71 24

Dla osób mających problemy w komunikowaniu się, istnieje możliwość umówienia wizyty drogą elektroniczną, adres e-mail: poczta@powiat-leski.pl

Lesko, dnia 11.02.2022 r.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-11-11
Publikujący Admin - Admin 2022-11-11 14:00
Modyfikacja Admin - Admin 2022-11-24 14:12