WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Starostwo Powiatowe w Lesku
Rynek 1
38-600 Lesko
tel. 13 469 71 25
geodezja@powiat-leski.pl

Nr konta bankowego:
Opłaty za:

- wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów,
- inne opłaty geodezyjne,

PKO BP
25 1020 4391 0000 6102 0198 1455


- użytkowanie wieczyste,
- trwały zarząd,
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

PKO BP
97 1020 4391 0000 6102 0211 7802Godziny obsługi stron:

Poniedziałek 9:00 - 15:00
Wtorek 7:00 - 13:00
Środa 9:00 - 15:00
Czwartek 7:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 15:00

KIEROWNIK WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII
Agnieszka Owczarska
a.owczarska@powiat-leski.pl
pok. nr 211
 

GEODETA POWIATOWY
p. o. Geodety Powiatowego - Sebastian Zieliński
s.zielinski@powiat-leski.pl
pol. nr 209

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Obsługa wykonawców i prowadzenie mapy zasadniczej:
Karolina Lada
Grzegorz Poliwka
tel. 13 493 90 61
podgik@powiat-leski.pl
pok. nr 208

Narady koordynacyjne (ZUD)
Katarzyna Wojnarowska
tel. 13 493 90 63
zud@powiat-leski.pl
pok. nr 222
 

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków
Sabina Osiecka
tel. 13 469 71 25 wew. 246
s.osiecka@powiat-leski.pl
pok. nr 206

Obsługa interesantów

Gmina: Cisna, Olszanica, Solina
Helena Szal
h.szal@powiat-leski.pl
tel. 13 493 90 65
pok. nr 205

Gmina: Baligród, Lesko, Miasto Lesko
Lesław Kozdęba
l.kozdeba@powiat-leski.pl
tel. 13 493 90 66
pok. nr 204
 

GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW
ORZECZNICTWO EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
SCALENIE I WYMAGANIA GRUNTÓW

Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Remigiusz Nowak
r.nowak@powiat-leski.pl
tel. tel. 13 493 90 69
pok. nr 221

Przemysław Lasek
tel. 13 493 90 69
p.lasek@powiat-leski.pl
pok. nr 221

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2018-01-01
Publikujący Admin - Admin 2018-01-01 10:17
Modyfikacja Admin - Admin 2022-12-05 07:36